Tối muộn ngày 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Công ty Mua bán điện (EPTC) đã có văn bản về việc xin thu hồi văn bản liên quan đến điện tái tạo, bao gồm văn bản số 10418, 10421, 10461.

Trong văn bản mới nhất Công ty Mua bán điện cho biết, họ quyết định thu hồi 3 văn bản nêu trên được đưa ra sau khi rà soát lại. Tuy nhiên, phía EPTC không nói rõ lý do thu hồi văn bản.

Trước đó, vào tối 8/12, công ty mua bán điện EPTC đã có văn bản số 10461 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) liên quan đến việc các nhà máy điện gió và mặt trời có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu sau ngày COD (ngày vận hành thương mại) và trong thời hạn giá FIT (giá mua bán điện cố định ưu đãi).

Theo văn bản này, EPTC rà soát thấy hiện nay có 15 nhà máy điện/phần nhà máy mặt trời đang được thanh toán theo giá FIT1, ngưỡng 9,35 cent/kWh (hơn 2.300 đồng/kWh) theo quyết định 11 năm 2017 có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu sau ngày COD đến ngày 30/6/2019 (hết hạn giá FIT1).

Có 2 nhà máy điện/phần nhà máy mặt trời đang được thanh toán theo giá FIT2, ngưỡng 7,09 cent/kWh (hơn 1.700 đồng/kWh), theo quyết định 13 năm 2020 có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu trong giai đoạn từ sau ngày COD đến ngày 31/12/2020 (hết hạn giá FIT2).

Có 11 nhà máy điện/phần nhà máy điện gió được thanh toán theo giá FIT, ngưỡng 7,8 cents/kWh (khoảng 1.614 đồng/kWh) theo quyết định 37 năm 2011 và ngưỡng 8,5-9,8 cent/kWh với điện gió trên bờ và trên biển, tương đương 1928-2.223 đồng/kWh) theo quyết định 39 năm 2018 có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu trong giai đoạn từ ngày COD đến ngày 31/10/2021 (hết hạn giá FIT).

Theo quyết định 21 năm 2023, các dự án điện mặt trời mặt đất sẽ có khung giá bán điện cao nhất đối với điện mặt trời mặt đất là hơn 1.184 đồng/kWh, điện mặt trời nổi là hơn 1.508 đồng/kWh, điện gió đất liền là hơn 1.587 đồng/kWh, điện gió trên biển là hơn 1.815 đồng/kWh. Như vậy, mức giá này thấp hơn hẳn so với giá FIT mà cả dự án điện gió, điện mặt trời mà các dự án trên được hưởng.

Trong đề xuất cũ, EPTC muốn EVN thông qua phương án tạm thanh toán cho các nhà máy điện này với giá bằng giá trần của khung giá phát điện theo quyết định 21 của Bộ Công thương kể từ kỳ thanh toán gần nhất, tức là giá mua bán điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió này sẽ được hạ xuống thấp hơn so với mức giá mà EVN đang mua của các nhà máy này.