HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) vừa thông qua quyết định về việc thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 0608/22/NQ-HĐQT-ASM ngày 8/6 vừa qua.

Lý do hủy phương án phát hành cổ phiếu được công ty đưa ra là do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Theo Nghị quyết ngày 8/6, ASM chào bán hơn 168 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành là 50% so với số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, theo đó, tổng số tiền dự thu về là 2.019 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ
tăng lên gần 5.048 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng, ASM dùng 1.615 tỷ đồng cho việc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phần còn lại được đầu tư vốn vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang, CTCP Du lịch An Giang và CTCP Du lịch Đồng Tháp.

Thông tin có liên quan, mới đây, ASM đã thông qua nghị quyết về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện việc chia cổ tức là trong tháng 10/2022.

Với hơn 336,5 triệu cổ phiếu ASM đang lưu hành trên thị trường, ASM chi gần 505 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về tình hình kinh doanh, bán niên 2022, ASM đạt 7.220 tỷ đồng doanh thu thuần và 676 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 15% và 163% so với nửa đầu năm 2021.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) sắp chi khoảng 500 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021