Dự án được thực hiện trên khu đất OĐT 14 và OĐT 15, thị trấn Diêm Điền với diện tích 234.993,5 m2, quy mô đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; các hạng mục kiến trúc gồm nhà ở thấp tầng; công trình hạ tầng xã hội; công trình thương mại dịch vụ. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện 704,533 tỷ đồng.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, trong đó, tiến độ xây dựng không quá 78 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất.

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là trước 9 giờ ngày 29/6/2022.