Ngày 30/3/2024, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 55 dự án (DA) ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích hơn 3.400ha.

Trong đó, 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch (317,26ha); 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản (745,152ha); 9 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo (528,95ha); 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (412,62ha); 5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (1.431,9ha).

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch có một số dự án có diện tích lớn như Dự án Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy (79,55ha); Dự án Trung tâm logistics Cà Ná và Dư án Cảng cạn Cà Ná (đều 60 ha); Dự án Khu du lịch cao cấp (tại khu vực bãi đá trứng, 35,36ha); Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Mũi Dinh (30,43ha)…

Tỉnh ít có bão nhất cả nước kêu gọi đầu tư vào 55 dự án với tổng diện tích lên tới 3.400ha
Ninh Thuận có đường bờ biển dài 105km

Lĩnh vực năng lượng, tái tạo có các dự án như Dự án điện khí LNG Cà Ná (1.500 MW, 51.793 tỷ đồng); Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa (1.200 MW, 22.865 tỷ đồng); Dự án điện gió Tri Hải(79,5MW, 2.760 tỷ đồng); Dự án điện gió Đầm Nại 4 (27,6MW, 1.649 tỷ đồng)…

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo 9 DA có diện tích 412,62ha, gồm: DA Cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2); DA tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối; DA hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Phước Minh 3; DA hạ tầng kỹ thuật CCN chế biến thủy sản; DA hạ tầng kỹ thuật CCN Phước Nam 1, 2, 3, 4, 5.

Lĩnh vực nông nghiệp 5 DA có diện tích hơn 1.431,9ha, gồm: DA nuôi biển công nghệ cao (920ha, trong đó Vùng C3: 420ha; C4: 500ha); DA sản xuất vùng nông nghiệp công nghệ cao Phước Trung (Thành Sơn - Phước Nhơn); DA đầu tư đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải; Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng đào tạo, chuyển giao công nghệ giống thủy sản; Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên tổ chức kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, dự kiến vào tháng 4/2024.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2023, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư 989,1 tỷ đồng; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng; cấp mới 4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư 355,72 tỷ đồng; điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư 54 dự án với tổng vốn tăng thêm 2.103,2 tỷ đồng.

Ninh Thuận thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hơn 12,7 triệu USD, xếp thứ 4 các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Ninh Thuận có đường bờ biển dài 105km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2, là địa phương ít mưa bão nhất cả nước, nguyên nhân chính là do tính khắc nghiệt của địa hình tỉnh Ninh Thuận. Bốn bề vây quanh bởi núi non kéo dài ra tận biển khiến vùng đất này như lọt thỏm bên trong một hình cung khép kín. Do đó, các loại gió mùa không thể tác động giúp đem lượng hơi ẩm từ đại dương vào đất liền gây mưa.

Hơn nữa, bờ biển Ninh Thuận chạy đúng theo hướng gió tây nam nên ít nhận ảnh hưởng của loại gió gây mưa vào mùa hạ này, trong khi gió mùa đông bắc không đủ mạnh khi về đến cực Nam Trung Bộ.