Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Chứng khoán VNDirect cho biết, ngân hàng mẹ VPBank đạt thu nhập lãi (NII) trong quý II/2022 tăng 26,9% so với cùng kỳ đạt 6.450 tỷ đồng tuy nhiên NIM giảm (47 điểm cơ bản so với cùng kỳ).

Việc tập trung vào những lĩnh vực cho vay phân khúc rủi ro cao hơn giúp ngân hàng mẹ duy trì tỷ suất sinh lời trên tài sản sinh lãi cao (9% trong quý II/2022).

anh-chup-man-hinh-2022-08-09-luc-13.58.12.png

Các chuyên gia VNDriect đã dự báo tỷ suất sinh lời trên tài sản sinh lãi giảm từ 20 – 50 điểm cơ bản trong năm 2022. Mặc dù ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngân hàng có thể cải thiện một phần giảm nhờ việc tiếp tục mở rộng cho vay bán lẻ và SME.

Về mặt lãi suất huy động, các chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng lãi suất tiền gửi có thể chậm lại trong quý III/2022 do nhu cầu vốn thấp khi ngân hàng đã gần chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp. Tuy nhiên, tốc độ tăng lãi suất tiền gửi sẽ tăng tốc trong quý IV/2022 khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) sẽ nới hạn mức tín dụng đối với ngân hàng.

VPBank được dự báo lãi suất huy động sẽ tăng từ 50 – 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong năm 2022. Việc VPB triển khai hai hợp đồng bảo hiểm: bảo hiểm nhân thọ với AIA và phi nhân thọ với OPES sẽ giúp thu nhập từ bảo hiểm sẽ tăng lên nhiều kể từ năm 2022.

Nâng thu nhập khác trong năm 2022 để phản ánh khoản phí trả trước đã được ghi nhận và khả năng thu hồi nợ khó đòi cao hơn chúng tôi dự kiến trong 6 tháng 2022. Kết quả là thu nhập ngoài lãi tăng 55,1% so với dự báo trước đó.

Ngân hàng mẹ tiếp tục quản lý chi phí hiệu quả với tỷ lệ CIR đạt 22,5% trong quý II/2022 – mức thấp nhất trong số các ngân hàng Việt Nam trong khi chi phí tín dụng tăng 27,8%. Chi phí tín dụng tăng lên 2,9% vào cuối quý II/2022 từ mức 2,8% vào cuối quý I/2022 nhưng thấp hơn mức 4,2% vào cuối quý IV/2021.