CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã YEG - HoSE) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 18/6 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại 6 công ty.

Cuối tháng 3/2024, Tập đoàn Yeah1 có 16 công ty con và 6 công ty liên kết - giảm 2 công ty con và 7 công ty liên kết so với cuối năm 2023.

Danh sách chuyển nhượng gồm:

- 2,97 triệu cổ phiếu (tương đương 99% vốn) CTCP Giải trí ANA.

- Gần 34 triệu cổ phần (tương đương 99,975% vốn) của CTCP Tập đoàn Care;

- 0,73 triệu cổ phần (tương đương 73% vốn) của CTCP Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sứ Trẻ;

- Gần 36 triệu cổ phiếu (tương đương 99,999% vốn) của CTCP Công nghệ Thương mại Gigal;

- 1,564 triệu cổ phiếu (tương đương 85% vốn) của CTCP YAG Entertainment;

- 1,33 triệu cổ phần (tương đương 70% vốn) của CTCP Appnews Việt Nam;

Được biết, thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phần các công ty trên dự kiến trong tháng 6/2024. Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, sau chuyển nhượng, Tập đoàn Yeah1 có thể thu về tối thiểu 76,7 tỷ đồng qua đó ghi nhận vào kết quả kinh doanh quý II/2024.

Kết thúc quý I, Yeah1 ghi nhận doanh thu gần 73,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 12 tỷ.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu 800-1.100 tỷ đồng doanh thu và 65-105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra, Yeah1 đã duyệt phương án phát hành gần 5,65 triệu cổ phiếu ESOP và 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán tiền góp vốn/thanh toán nợ vay; thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp; bổ sung vốn lưu động...