Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Nam A Bank tháng 12/2023 ghi nhận giảm 0,15 - 1,05 điểm %, niêm yết trong khoảng 3,6 - 6,1%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Đối với khách hàng gửi tại quầy

Lãi suất Nam A Bank kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng niêm yết ở mức là 3,6%/năm; với kỳ hạn 3 tháng có mức lãi suất là 4%/năm; kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng có mức lãi suất là 4,5%/năm.

Tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng có cùng mức lãi suất tiền gửi 4,7%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng với mức lãi suất là 5%/năm và kỳ hạn 14 - 17 tháng với mức lãi suất là 5,5%/năm, cùng ghi nhận ổn định so với tháng trước.

Đối với khách hàng gửi kỳ hạn 365 ngày, 12 tháng và 13 tháng, lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng được áp dụng tương tự như mức lãi suất kỳ hạn 14 tháng.

Tương tự, các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên cũng ghi nhận mức lãi suất ổn định 5,9%/năm. Trong đó, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 24 tháng với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng cùng mức lãi suất kỳ hạn 23 tháng.

Trường hợp gửi kỳ hạn 36 tháng với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng thì khách hàng sẽ được áp dụng cùng mức lãi suất kỳ hạn 35 tháng. Đối với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lãi suất đạt mức 6,3%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.

Tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, mức lãi suất được ấn định ở mức 0,5%/năm, ổn định so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 12/2023

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 12/2023
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tại quầy tháng 12/2023

Đối với khách hàng gửi trực tuyến

Lãi suất hai kỳ hạn đầu 1 - 2 tháng giảm 1,05 điểm % xuống cùng mức 3,6%/năm. Tiếp đến, kỳ hạn 3 tháng với mức lãi suất là 4,2%/năm. Với kỳ hạn 4 - 5 tháng, Nam A Bank niêm yết mức lãi suất là 4,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 12/2023
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank gửi trực tuyến tháng 12/2023

Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, Nam A Bank có mức lãi suất là 4,9%/năm với kỳ hạn 6 - 7 tháng; Với kỳ hạn 9 - 11 tháng có mức lãi suất là 5,2%/năm; Với kỳ hạn 12 - 17 tháng là 5,7% và với kỳ hạn 18 - 36 tháng là 6,1%/năm.

Tiền gửi tại kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần tiếp tục duy trì với mức lãi suất so với tháng trước là 0,5%/năm.