3510-cy-t
Hình minh họa (nguồn internet)

- CTCP PVI (PVI): Ngày 8/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5% (01 cổ phiếu nhận 2.850 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021.

- CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP): Ngày 13/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 13/10/2021.

- CTCP Xây dựng 1369 (C69): Ngày 14/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 25/9/2021.

- CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 15/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

- CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 14/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021.

- CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT): Ngày 15/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2021.

- CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS): Ngày 15/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

- CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG): Ngày 15/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

- CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (GDT): Ngày 17/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

- CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Ngày 20/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 1/11/2021.

- CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Ngày 20/9 là ngày ĐKCC nhạn tạm ứng cổ tứ năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 5/10/2021.

- CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW): Ngày 20/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

- CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN): Ngày 20/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,65% (01 cổ phiếu nhận 365 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

- CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP): Ngày 22/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.

- CTCP CNG Việt Nam (CNG): Ngày 30/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

Chứng khoán Thành Công (TCI) chốt quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ 104%

CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCOM - Mã: TCI) vừa thông báo 8/10 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ ...

Vinhomes sắp chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành thêm 1 tỷ cổ phiếu

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu là ngày ...

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 1/9/2021: GVR, ITA, HAH, PVI, NLG, PC1, ACV

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao ...