CTCP Đầu tư Hạ tầng Idico (HOSE: HTI) vừa cập nhật tình hình kinh doanh quý III/2022 và lũy kekes 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, HTI ước tính doanh thu quý III/2022 đạt 104,8 tỷ đồng (phần lớn đến từ mảng kinh doanh chính là thu phí giao thông), gấp 5,6 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ; lãi trước thuế 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 16,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, HTI mang vê 309,8 tỷ đồng doanh thu; 51,6 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 37,8% và gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Với kết quả này, HTI đã hoàn thành 79,8% chỉ tiêu doanh thu và 75,8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về kế hoạch quý IV tới đây, HTI đặt mục tiêu đạt 99,5 tỷ đồng doanh thu; lãi trước thuế 17 tỷ đồng; lần lượt giảm 8,7% và 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin có liên quan, ngày 16/12 tới, HTI sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là 16/1/2023.

HOSE đề nghị Tân Tạo (ITA) làm rõ khoản tiền liên quan đến Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến