Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 5/4 tới đây, tại số 36 Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Theo tài liệu họp, năm 2023, lợi nhuận trước thuế ABBank đạt 513 tỷ đồng, giảm 69,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 18,2% kế hoạch. Lý giải nguyên nhân, ngân hàng cho biết, lợi nhuận sụt giảm sâu do công tác lập kế hoạch chưa sát thực tế; phải thoái dự thu lãi trái phiếu đầu tư đáo hạn chưa được thanh toán, thoái lãi dự thu các khoản cho vay do phát sinh nợ quá hạn; dự phòng rủi ro tín dụng phải trích lập tăng cao. Ngoài ra, trong năm qua, Ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để thực hiện chuyển đổi hoạt động.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 ghi nhận 161.977 tỷ đồng, tăng 25%, đạt 118% kế hoạch. Trong đó, tổng huy động từ khách hàng đạt 100.054 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch; tổng dư nợ đạt 102.448 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch 2023. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,17%.

Ngoài ra, ABBank cũng đã thực hiện tăng vốn thành công, nâng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.350 tỷ đồng.

Một ngân hàng trình kế hoạch lãi trước thuế tăng mạnh 94,5%
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Tại Đại hội cổ đông, ABBank dự trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 95% so với mức nền thấp của 2023.

Tổng tài sản đến cuối năm 2024 dự kiến ở mức 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Trong đó, huy động từ khách hàng tăng 13%, lên 113.349 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Một ngân hàng trình kế hoạch lãi trước thuế tăng mạnh 94,5%
ABBank đề xuất để lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ABBank đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng.

Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBank đang là 1.840,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Đại hội, các cổ đông cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể, ngày 18/1, bà Phạm Thị Hằng đã có Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm. Sau đó, căn cứ đề xuất của của Ban Kiểm soát, HĐQT ABBank đã có văn bản trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Quang, hiện giữ chức cố vấn Ban Kiểm soát ABBank vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Hồng Quang là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng Tiền tệ và chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, có gần 22 năm kinh nghiệm làm việc tại ABBank (từ tháng 6/2002 đến nay). Trong đó, ông Quang có gần 5 năm giữ vị trí Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ kiêm Thành viên Ban Điều hành.