CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 56,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ (YoY) và lợi nhuận sau thuế 65,2 tỷ đồng, giảm 18,3% (YoY).

Mặc dù chi phí tài chính tăng 68,7% lên 2,7 tỷ đồng (phần lớn là chi phí lãi vay) nhưng không đáng kể. Điểm sáng đáng chú ý là khoản chi phí quản lý doanh nghiệp còn 4,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Nam Tân Uyên (NTC): Lợi nhuận giảm 18% trong quý I, ‘của để dành’ còn gần 3.000 tỷ đồng
Kết quả kinh doanh quý I của NTC (Nguồn: BCTC NTC)

Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý I/2024 giảm do doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 22%, đạt 43,7 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của công ty là hơn 4.578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 1.523 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản. Trong đó, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng gần 1.106 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 12 tháng là hơn 417 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên (NTC): Lợi nhuận giảm 18% trong quý I, ‘của để dành’ còn gần 3.000 tỷ đồng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản đầu tư tài chính

Nợ phải trả tính đến cuối tháng 3 của doanh nghiệp gần 3.553 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 226 tỷ đồng.

Ngoài ra, điểm nổi bật trong bức tranh tài chính quý đầu năm của Nam Tân Uyên là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận 308 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ. Trong đó, gần 303 tỷ đồng là các công ty và cá nhân ứng trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm.

Nam Tân Uyên (NTC): Lợi nhuận giảm 18% trong quý I, ‘của để dành’ còn gần 3.000 tỷ đồng
Từ năm 2023, doanh nghiệp đã bắt đầu ký hợp đồng ghi nhớ (MOU) với các khách hàng tại dư án này.

Tại thời điểm cuối quý I, doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn) của Nam Tân Uyên hơn 2.980 tỷ đồng. Đây là các khoản nhận tiền trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp.

Mới đây, HĐQTcCông ty đã thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên đến ngày 30/6/2024 theo quy định của pháp luật để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình ĐHCĐ thường niên theo quy định. Hiện tại, công ty vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024.