CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua việc chia trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng cổ tức). Danh sách sẽ chốt vào ngày 1/7 và thực hiện thanh toán vào ngày 10/7. Nguồn vốn chia từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiếm toán năm 2023.

Trên thị trường, MWG đang lưu hành 1.462,2 triệu cổ phiếu. Ước tính, công ty sẽ chi ra 731,1 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2023, lợi nhuận ròng của MWG là 167,8 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng quý I/2024 là 903 tỷ đồng, từ đó, nâng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của doanh nghiệp đến thời điểm ngày 31/3/2024 lên 9.062,8 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, MWG đặt mục tiêu mang về doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và gấp 14 lần so với năm 2023.

Đáng chú ý, thời gian chốt chia cổ tức nằm trong khoảng thời gian ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu từ ngày 7/6 - 5/7 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Giao dịch ước tính thu về hàng trăm tỷ đồng khi thị giá MWG tại phiên ngày 11/6 là 62.300 đồng/cp.

Hiện tại, ông Tài đang sở hữu 35,4 triệu cổ phiếu MWG, ứng với tỷ lệ 2,42% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại MWG của ông Tài còn 2,29% cổ phần.

Như vậy, ông Tài có thể nhận về 16,7 - 17,7 tỷ đồng cổ tức tùy thuộc thời điểm ông này bán ra số cổ phiếu đăng ký bán (trước hay sau ngày 1/7).