UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có buổi đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Thanh Hóa tìm hướng gỡ khó cho khu công nghiệp Bỉm Sơn hơn 520 ha

Theo đó, hiện nay dự án đang gặp khó khăn liên quan về giao thông kết nối, nguồn nước thô cấp cho các doanh nghiệp còn hạn chế, nguồn điện chưa ổn định, nguồn nhân lực còn thiếu, hệ thống xử lý nước, rác thải còn hạn chế, thủ tục hành chính còn chậm…

Đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động tháo gỡ khó khăn cho những dự án tại khu công nghiệp Bỉm Sơn. Đặc biệt, thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cần tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng cho dự án và xây dựng hệ thống cấp nước thô.

Các ngành có liên quan của tỉnh và thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung hỗ trợ CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy nước. Sở Công Thương kiểm tra lại điều tiết điện lực của các công ty đang cung cấp điện cho khu công nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cung cấp nguồn điện ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động.

Hiện nay. khu công nghiệp Bỉm Sơn thu hút được 58 dự án đầu tư (34 dự án đầu tư trong nước và 24 dự án FDI), trong đó: 3 nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng và 55 dự án đầu tư thứ cấp.

Tổng vốn đầu tư của nhà đầu tư hạ tầng: 1.833 tỷ đồng; của nhà đầu tư thứ cấp là 6.509 tỷ đồng và 411,5 triệu USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 3.980 tỷ đồng và 109,6 triệu USD, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 207/350ha diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 60%.

Về cấp nước, tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn chỉ có duy nhất Nhà máy nước Bỉm Sơn với công suất thiết kế là 10.000m3/ngày đêm (đang vận hành khai thác với công suất 7.500m3/ngày đêm), sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho khu công nghiệp Bỉm Sơn và nước sinh hoạt cho thị xã Bỉm Sơn.

Với công suất vận hành khai thác như trên chỉ cung cấp được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu công nghiệp Bỉm Sơn trong giai đoạn thi công xây dựng các nhà máy, không đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn vận hành và sử dụng nước cho mục đích sản xuất trong giai đoạn dự án nâng tỷ lệ lấp đầy khi thu hút được nhiều dự án đầu tư.

Được biết, Khu công nghiệp Bỉm Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107 vào ngày 21/8/2006 thuộc quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Công văn số 2269 ngày 13/11/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu thi công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, là Khu công nghiệp tập trung, đa ngành, có tổng diện tích đất khoảng 524,29 ha.