Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan (giai đoạn 2). Giai đoạn này, cơ quan công an điều tra về các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Danh sách 34 bị can bị truy tố gồm:

Có 4 bị can bị truy tố về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Bà Lan có tiền án tiền sự: Kết án Tử hình trong giai đoạn 1 vụ án. Trương Mỹ Lan có kháng cáo.

2. Nguyễn Phương Anh, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Ông Phương Anh là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Ở giai đoạn 1, ông Nguyễn Phương Anh bị kết án 17 năm tù. Nguyễn Phương Anh có kháng cáo.

3. Trịnh Quang Công, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Ông Trịnh Quang Công là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Acumen. Ông Công không có tiền án tiền sự.

4. Trương Khánh Hoàng, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B34 Bộ Công an. Trương Khánh Hoàng nguyên là quyền Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB. Ở giai đoạn 1, Trương Khánh Hoàng bị kết án 18 năm tù. Trương Khánh Hoàng có kháng cáo.

Có 4 bị can bị truy tố với 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, gồm:

5. Nguyễn Vũ Anh Thi, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Vũ Anh Thi là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn phát triển Hạ tầng bất động sản. Ông Nguyễn Vũ Anh Thi không có tiền án tiền sự.

6. Nguyễn Hữu Thiện, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Ông Hiệu là Phó TGĐ loạt công ty liên quan vụ án như Đầu tư An Đông, Bất động sản Winsor, Đầu tư Square Việt Nam. Ông Hiệu không có tiền án tiền sự.

7. Võ Tấn Hoàng Văn, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B34 Bộ Công an. Ông Văn nguyên là Tổng Giám đốc SCB. Ở giai đoạn 1 Võ Tấn Hoàng Văn bị kết án tù chung thân. Võ Tấn Hoàng Văn có đơn kháng cáo.

8. Bùi Anh Dũng, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Ông Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB. Ở giai đoạn 1, ông Dũng bị kết án tù chung thân. Bùi Anh Dũng có kháng cáo.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Danh sách 34 người bị truy tố, chỉ 1 người ‘không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình’

Có 1 bị can bị truy tố với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

9. Trần Thị Mỹ Dung, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B34 Bộ Công an. Bà Dung nguyên là Phó TGĐ ngân hàng SCB. Ở giai đoạn 1, Trần Thị Mỹ Dung bị kết án 16 năm tù. Trần Thị Mỹ Dung có kháng cáo.

Có 20 bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:

10. Trương Huệ Vân, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Trương Huệ Vân là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Winsor. Ở giai đoạn 1, Vân bị kết án 17 năm tù. Trương Huệ Vân có kháng cáo.

11. Hồ Bửu Phương, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Hồ Bửu Phương nguyên là Chủ tịch Chứng khoán TVSI và là Phó TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn VTP. Ở giai đoạn 1 Phương bị tuyên án 20 năm tù. Hồ Bửu Phương có kháng cáo.

12. Bùi Đức Khoa, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an. Khoa là Phó TGĐ CTCP Natural Land. Ở giai đoạn 1 Khoa bị kết án 11 năm tù. Bùi Đức Khoa có kháng cáo.

13. Thái Thị Thanh Thảo, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T771, Bộ Quốc phòng. Thảo nguyên là Giám đốc dịch vụ bán hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn. Thảo không có tiền án tiền sự.

14. Ngô Thanh Nhã, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Nhà là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư VTP, nguyên là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư An Đông. Nhã không có tiền án tiền sự.

15. Trương Thị Kim Lài, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an. Lài là Kế toán trưởng của Tập đoàn đầu tư An Đông, không có tiền án tiền sự.

16. Kwok Hakman Oliber, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T771, Bộ Quốc phòng. Oliver nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư An Đông, không có tiền án tiền sự.

17. Trương Vincent King, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T71, Bộ Quốc phòng. Ông Trương Vincent King là Chủ tịch HĐQT của Sài Gòn Peninsula, nguyên là Chủ tịch HĐQT của Sunny World. Ông không có tiền án tiền sự.

18. Trần Thị Thúy Ái, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Thúy Ái là Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, không có tiền án tiền sự.

19. Phạm Thị Thúy Hằng, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Hằng là Kế toán trưởng của Sài Gòn peninsula, không có tiền án tiền sự.

20. Đặng Phương Hoài Tâm, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm T17, Bộ Công an. Tâm là Phó Trưởng văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP. Ở giai đoạn 1 bà Tâm bị kết án 15 năm tù.

21. Phan Chí Luân, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Luân là nhân viên văn phòng Tập đoàn Đầu tư VTP, không có tiền án tiền sự.

22. Trần Văn Tuấn, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Tuấn là Tổng Giám đốc công ty Setra, không có tiền án tiền sự.

23. Trần Thị Lan Chi, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Lan Chi là Kế toán trưởng công ty Setra, không có tiền án tiền sự.

24. Trần Đình Hưng, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Hưng nguyên là Phó Giám đốc Sunny World và CTCP Đầu tư Quang Thuận, không có tiền án tiền sự.

25. Huỳnh Phong Phú, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Phú nguyên là Kế toán CTCP Đầu tư Quang Thuận, không có tiền án tiền sự.

26. Vũ Quốc Tuấn, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Tuấn nguyên là Giám đốc tài chính của Sunny World, không có tiền án tiền sự.

27. Đinh Thị Ngọc Thanh, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Thanh nguyên là Kế toán trưởng của Sunny World, không có tiền án tiền sự.

28. Lý Quốc Trung, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Trung là Phó TGĐ, kiểm toán viên thuộc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C, không có tiền án tiền sự.

29. Phạm Hoa Đăng, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Đăng là kiểm toán viên thuộc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C, không có tiền án tiền sự.

Có 4 người bị truy tố về tội Rửa tiền, gồm:

30. Chu Lập Cơ, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B34 Bộ Công an. Chu Lập Cơ là Chủ tịch HĐQT của Times Square. Ở giai đoạn 1, Chu Lập cơ bị tuyên án 9 năm tù, có kháng cáo.

31.Bùi Văn Dũng, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Dũng là lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, không có tiền án tiền sự.

32.Trần Thị Hoàng Uyên, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Uyên là thư lý của Trương Mỹ Lan, không có tiền án tiền sự.

33.Trần Xu Phượng, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Phượng là thư lý của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư VTP, không có tiền án tiền sự.

Có 1 bị can bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.

34.Tô Thị Anh Đào, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đào là Phó TGĐ của Tập đoàn đầu tư VTP, không có tiền án tiền sự.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Danh sách 34 người bị truy tố, chỉ 1 người ‘không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình’
Ông Bùi Anh Dũng

Đáng chú ý, trong 34 bị can bị truy tố, duy nhất ông Bùi Anh Dũng, Chủ tịch SCB, là bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị KHÔNG xem xét tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Còn tất cả các bị can khác đều được đề nghị xem xét khi lượng hình.

Kết quả điều tra, Dũng là người tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo của Võ Tấn Hoàng Văn và Trần Thị Mỹ Dung, trực tiếp chỉ đạo nhân viên hạch toán trên hệ thống đối với chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống các gói trái phiếu. Dũng cũng là người trực tiếp ký duyệt với vai trò kiểm soát các UNC để chuyển tiền khống 1.500 tỷ đồng cho công ty Quang Thuận.

Quá trình làm việc, Dũng chưa thành khẩn khai báo, thay đổi lời khai không phù hợp với tài liệu, chứng cứ của các bị can, cá nhân khác.