Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã chứng khoán: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 1.072,6 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021 và đạt 107% kế hoạch năm 2022.

Bac A Bank hoàn thành 107% kế hoạch đề ra năm 2022, nợ xấu giảm mạnh
Nguồn: Tổng hợp

Cụ thể, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng đạt 2.517 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2021. Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi hơn 91 tỷ đồng, tăng 41%, nhờ thu dịch vụ ủy thác và đại lý 67 tỷ đồng (+81%).

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 74,3%, đạt 51,6 tỷ đồng nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 172 tỷ đồng (+67%).

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37%, chỉ còn hơn 107 tỷ đồng trong khi năm trước ngân hàng lãi 169,4 tỷ đồng tại mảng này.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 128.000 tỷ, tăng 7,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 786 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 27% (11.037 tỷ đồng), tiền cho vay các TCTD khác giảm 55% (còn 857 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay đạt hơn 94.000 tỷ đồng, tăng 11,3%. Huy động vốn tăng 3,7% lên gần 97.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu của ngân hàng giảm gần 24% so với đầu năm xuống 500 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 5 giảm từ 553 tỷ đồng xuống 415 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,77% xuống 0,53%.

Bac A Bank hoàn thành 107% kế hoạch đề ra năm 2022, nợ xấu giảm mạnh
Nguồn: BAB