Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo bán đấu giá tài sản. Tài sản mang ra đấu giá lần này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH Than Khoáng sản Ngoại thương Sài Gòn. Lô đất ở thửa đất số 22, thuộc tờ bản đồ số 7, địa chỉ số 5 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lô đất có diện tích 1.136 m2, là đất sử dụng riêng. Đây là đất thương mại, dịch vụ (xây dựng cao ốc văn phòng và trung tâm kinh doanh dược phẩm). Thời hạn sử dụng đến ngày 10/07/2058.

Tài sản gắn liền với đất hiện có công trình văn phòng với diện tích xây dựng 844,8m2, là nhà cấp IV.

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

Giá khởi điểm hơn 116,58 tỷ đồng. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, thuế TNDN, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá hoặc chủ tài sản chịu theo thỏa thuận các bên.

BIDV "neo giá" Thuỷ điện Tân Thượng 342 tỷ đồng, mở phiên đấu giá lần thứ 9