Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 7/12 đã thông báo quyết định về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu của CTCP Sông Đà 8 (Mã SD8 - UPCoM).

Số lượng cổ phiếu bị đình chỉ là 2,8 triệu cp. Thời gian áp dụng là từ ngày 15/12/2023.

Lý do đình chỉ là Sông Đà 8 không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch. Được biết, SD8 hiện chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán các năm từ 2016 - 2022 với Sở HNX.

Trong lần cấp nhật gần nhất, ông Xa Văn Luận hiện giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trường hợp bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu gần nhất trên thị trường là CTC của Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (từ 4/12).