Dual Space là ứng dụng miễn phí, hiện có thể tải về và cài đặt miễn phí trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS. Cụ thể, ứng dụng này sẽ tạo ra một môi trường riêng để chạy các ứng dụng đã cài đặt trên smartphone.

Các ứng dụng sẽ chạy trên Dual Space hoàn toàn độc lập so với môi trường bình thường trên smartphone, đồng nghĩa với việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thứ 2 trên các ứng dụng và chạy song song 2 tài khoản khác nhau trên cùng một smartphone.

Đặc biệt là các ứng dụng hoạt động trong môi trường của Dual Space cũng có đầy đủ tính năng và giao diện giống như ứng dụng chính hoạt động trên smartphone.