Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về việc bán đấu giá 2 lô đất tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội là tài sản bảo đảm của khách hàng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 7, có địa chỉ tại cụm Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Tài sản đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 505, tờ bản đồ số 4, có địa chỉ tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Cả hai bất động sản này đều mang tên ông Lê Văn Tiến.

Giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá thứ 1 là 4,15 tỷ đồng và đối với tài sản đấu giá thứ 2 là 1,77 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá đối với tài sản đấu giá thứ 1 vào 14h ngày 22/3 và đối với tài sản đấu giá thứ 2 vào hồi 14h30 ngày 22/3.