Ông Phạm Quang Phú, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu YBC từ ngày 29/6 đến 28/7.

Đóng cửa phiên 24/6, cổ phiếu YBC tăng hết biên độ lên mức 9.700 đồng/cp. Chiếu theo thị giá này, ước tính ông Phú cần chi hơn 19 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Nếu giao dịch hoàn tất, vị lãnh đạo này sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp nhà ừ 0,16%, tương đương 19.300 cổ phiếu lên 17,1%, tương đương hơn 2 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Phú sẽ trở thành cổ đông của YBC.

Trước đó, từ ngày 20/5 đến10/6, Chủ tịch HĐQT Vũ Xuân Nguyên đã mua 1,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường và giá mua chưa phù hợp.

Sau giao dịch, ông Nguyên nâng sở hữu tại YBC từ 1,36% lên 14.1% và ngồi ghế cổ đông lớn tại doanh nghiệp nhà.