Kì vọng LNTT 2022 của ngân hàng BIDV đạt trên 20.600 tỷ đồng

Với các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và triển vọng trong nửa cuối năm, các chuyên gia tại KBSV kì vọng LNTT 2022 tối thiểu đạt trên 20.600 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 2022.

Trong đó tăng trưởng tín dụng đạt 12 – 14% tùy theo trần tín dụng được cấp từ NHNN. Dự kiến NIM sẽ được duy trì tương tự như trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu cải thiện từ 0,1-0,2% trong các năm tới.

Cùng với đó, trích lập dự phòng sẽ đi ngang hoặc giảm trong nửa cuối năm khi chất lượng tài sản đã được cải thiện và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã ở mức cao. BIDV vẫn đang tích cực trong hoạt động tìm kiếm đối tác và đám phán giá để chào bán riêng lẻ hơn 455 triệu cổ phiếu, tương đương 9% vốn điều lệ hiện tại.

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2022

Các chuyên gia tại KBSV đã đưa ra dự phóng cho BIDV trong năm 2022 như sau:

Dự phóng tăng trưởng tín dụng đạt 13% trong năm 2022 với kì vọng BIDV sẽ được cấp thêm 3% room tín dụng trong 4 tháng cuối năm.

Ứớc tính NIM 2022 giảm 2bps YoY, đạt 2,88%, cao hơn 15bps so với dự phóng cũ phản ánh quan điểm tích cực hơn về việc kiểm soát chi phí đầu vào của ngân hàng.

Về dự phóng NPL đạt 1,05%, khi chất lượng nợ tái cơ cấu của BIDV có tín hiệu tốt cùng với đó BIDV đã có đủ nguồn trích lập dự phòng để linh động trong hoạt động xử lý nợ xấu.

Các chi phí trích lập dự phòng dự kiến đạt 24.806 tỷ VND, giảm 15.9% YoY do BIDV đã chủ động trích lập hết nợ tái cơ cấu trong năm 2021.

anh-chup-man-hinh-2022-08-11-luc-21.16.46.png