CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã FMC - HOSE) công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 dự kiến tổ chức ngày 7/4 tới với một số nội dung về kế hoạch kinh doanh 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2022,…

Năm 2023, xác định một số khó khăn về lạm phát, sự cạnh tranh thị phần mảng tôm với một số quốc gia khác (nhất là tôm giá rẻ Ecuador) hay chi phí logistic,... FMC dự kiến sản lượng tôm chế biến ở mức 22.000 tấn - tăng 7% so với năm trước; sản lượng nông sản chế biến đạt 2.000 tấn - đi ngang so với cùng kỳ.

Lên kế hoạch kinh doanh tham vọng năm 2023, Sao Ta (FMC) sẽ

Theo đó, công ty đặt mục tiêu 5.900 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 - tăng 22% so với thực hiện trong năm 2022.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, Sao Ta dự trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2023 tối thiểu 20% và ủy quyền HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Trước đó kết năm 2022, sản lượng tôm thành phẩm chế biến của FMC đạt 20.578 tấn - giảm 11% YoY; sản lượng tôm tiêu thụ đi ngang với 18.054 tấn. Bù lại, sản lượng nông sản thành phẩm tăng 78% lên mức 1.981 tấn và nông sản tiêu thụ tăng 13% YoY lên 1.801 tấn.

Kết quả, công ty đạt doanh số tiêu thụ 226,2 triệu USD - tăng hơn 9% so với năm 2021 và thực hiện 98% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 328 tỷ đồng - tăng gần 14% và vượt gần 3% kế hoạch năm.

Sang năm 2023, bên cạnh thị trường Mỹ, Sao Ta sẽ tập trung phát huy thế mạnh thông qua tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và từng bước mở rộng thị trường EU.

Công ty dự kiến đưa Nhà máy thủy sản Sao Ta hoạt động ngay đầu năm và tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất Nhà máy Nam An thông qua bổ sung kho lạnh khoảng 3.000 tấn.

Trên thị trường, cổ phiếu FMC đi ngang vùng giá quanh 36.x đồng trong 2 tháng trở lại đây.