- CTCP Chế tạo máy Vinacomin (Mã CTT): Ngày 7/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày thanh toán là 14/10/2022.

- CTCP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (Mã PSN): Ngày 7/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện là 28/10/2022.

- CTCP Chứng khoán BIDV - BCS (Mã BSI): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 28/10/2022.

- CTCP Gemadept (Mã GMD): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12%(1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 25/10/2022.

- CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã ASM): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 4/11/2022.

- CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã NT2): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2021 tỷ lệ 6,5% (1 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

- Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Mã BCM): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện là 28/10/2022.

- CTCP Cảng Xanh Vip (Mã VGR): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

- CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã BCE): Ngày 12/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2022.

- CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Mã TA3): Ngày 12/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 1,86% (1 cổ phiếu được nhận 186 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng. Ngày thanh toán là 15/11/2022.

- CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã MPC): Ngày 21/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 23% (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Thời gian thực hiện là 23/12/2022.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp