Theo thông tin từ Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank Vietnam), tổ chức này vừa hoàn tất mua lại Chứng khoán RBH Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 19/2/2024, tổ chức này đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư RHB (Malaysia) để nhận chuyển nhượng 100% vốn tại công ty chứng khoán trên. Vào ngày 4/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (UBCKNN) đã chấp thuận giao dịch chuyển nhượng trên.

Đến ngày 21/6/2024, UBCKNN đã cấp giấy phép điều chỉnh thay đổi tên cho Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam thành Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (Public Bank Securities Vietnam Company Limited, PBSV).

Về phía Chứng khoán RHB Việt Nam, công ty có vốn điều lệ hiện ở mức 135 tỷ đồng, xếp vào nhóm công ty chứng khoán nhỏ trên thị trường. Với quy mô vốn khiêm tốn, mô hình hoạt động của RHB Việt Nam cũng khá tinh gọn với 23 nhân viên tính đến ngày 31/3.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận lỗ sau thuế ghi nhận gần 5 tỷ đồng, tích cực hơn mức lỗ gần 1,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản công ty đạt 187,6 tỷ đồng, trong đó có 67 tỷ đồng gửi tại Public Bank Vietnam, 80 tỷ đồng cho vay margin và 25,4 tỷ đồng cho vay ứng trước tiền bán.

Ngân hàng quy mô 49.300 tỷ vừa hoàn tất thương vụ mua lại một công ty chứng khoán
Hình ảnh: Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Về phần Public Bank Vietnam, ngân hàng có vốn 100% nước ngoài, thuộc sở hữu của Public Bank Berhad (Malaysia), được chuyển đổi từ một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 49.327 tỷ đồng, vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng với tổng dư nợ cho vay khách hàng là 25.858 tỷ đồng.