Ngày 23/2, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) muốn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư, chiếm khoảng 13,8% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Giá phát hành dự kiến được xác định là khoảng 27.250 đồng/cp, thấp hơn khoảng 12% so với giá trung bình giao dịch trong 30 ngày gần nhất từ ngày 5/1 đến ngày 23/2.

Dự kiến thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2024, và ngày chính thức sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị sau khi nhận được sự phê duyệt từ UBCKNN.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Nếu đợt phát hành này thành công, KDH dự kiến tăng vốn từ mức 7.993 tỷ lên 9.094 tỷ đồng.

KDH dự định sử dụng khoảng 3.000 tỷ đồng thu được từ việc phát hành riêng lẻ này để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 của cả KDH và công ty con Khang Phúc.

Công ty con Khang Phúc được KDH nắm 100% cổ phần vừa ký cam kết bảo lãnh cho khoản vay 4.270 tỷ đồng tại Vietinbank. Khang Phúc là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn như khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina, và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ vay của KDH là hơn 6.300 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với đầu năm, trong đó có gần 4.900 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng, trong đó có khoản vay ngắn hạn từ Vietinbank hơn 1.000 tỷ đồng, và phần còn lại là nợ dài hạn tại OCB.