HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí –PVChem (PVC) vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn với ông Vũ An – Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem.

Ông Vũ An tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech cho đến khi có quyết định khác. Quyết định bổ nhiệm ông Vũ An giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVChem có thời hạn từ ngày 06/12/2023.

Trước đó, theo báo cáo thường niên năm 2022 của PVChem, doanh nghiệp này có 3 Phó Tổng Giám đốc, gồm ông Bùi Tuấn Ngọc, ông Phạm Ngọc Khuê và ông Trương Việt Phương.

Về tình hình tài chính, trong quý III, công ty ghi nhận doanh thu đạt thuần đạt 846,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tiết giảm chi phí, PVChem ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với quý 3/2022.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 tăng mạnh, PVChem cho biết chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng hơn 13 tỷ đồng so với quý 3/2022. Ngoài ra, lợi nhuận của công ty tăng chủ yếu từ hoạt động cốt lõi là hoạt động cung cấp dung dịch khoan, sản phẩm lọc dầu - dịch vụ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVChem ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, PVC đã vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận năm.