Tổng CTCP Dầu Việt Nam - PV OIL (Mã OIL - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 với doanh thu thuần tăng 80% so với năm 2021 - đạt 104.214 tỷ đồng - vượt khá sâu kế hoạch. Sau trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận ròng của OIL đạt 723 tỷ đồng - giảm 6% so với năm trước đó.

Dù vậy, tại thời điểm 31/12/2022, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 185 tỷ đồng.

Lãnh đạo PV OIL cho biết so với thời điểm trước cổ phần hóa ngày 31/12/2017 (lỗ lũy kế 1.676 tỷ), con số ghi nhận hiện tại đã giảm 1.491 tỷ đồng và giảm sâu so với mức lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ ghi nhận hồi cuối năm 2014; phần lỗ lũy kế còn lại sẽ được "dứt điểm" trong thời gian ngắn tới.

Sau cả thập kỷ, lãnh đạo PV OIL tự tin

Đáng chú ý, năm 2022, OIL có ký kết hợp tác với VinFast và đã hoàn thành lắp đặt gần 300 trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu OIL. Việc hợp tác này là bước đầu thực hiện chiến lược để thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Tại báo cáo tài chính vừa công bố, OIL đang ghi nhận khoản nợ thu khó đòi hơn 894 tỷ đồng trong đó khoản nợ khó đòi chủ yếu là khoản nợ từ công ty con (Petec) là 683,5 tỷ đồng. Các khoản nợ này được ghi nhận trước thời điểm cổ phần hóa OIL năm 2018 và đều được trích lập dự phòng 100% nên không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh hiện tại của công ty, có thể hoàn nhập cũng như ghi nhận vào lợi nhuận khi thu hồi được nợ.

Sau cả thập kỷ, lãnh đạo PV OIL tự tin
Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2022 của PV OIL

Đến cuối năm 2022, tổng tài sản của PV OIL tăng nhẹ lên mức 28.800 tỷ đồng bao gồm 23.233 tỷ ngắn hạn. Trong số này, tiền mặt - tương đương và tiền gửi ngắn hạn khoảng 11.750 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng lên 2.941 tỷ.

Nợ phải trả của OIL tăng lên gần 17.500 tỷ và vốn chủ sở hữu hơn 11.320 tỷ.

PV OIL được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu (PDC).

Ngày 25/1/2018, công ty tiến hành IPO khi chào bán gần 207 triệu cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/đơn vị trong khi giá khởi điểm chỉ là 13.400 đồng/cổ phần. Ngày 7/3/2018, công ty chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 20.200 đồng/cổ phiếu. Mã hiện đang giao dịch tại mức 8.800 đồng (lúc 10h55 phiên 17/3/2023).

Được biết vốn điều lệ của PV OIL là 10.342 tỷ đồng trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là công ty mẹ nắm 80,52% vốn.

Ngày 27/4 tới đây, PV OIL sẽ họp ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng về kết quả và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, kiện toàn nhân sự,...