Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán G36) vừa quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng công ty.

HĐQT Tổng Công ty 36 thông qua việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với lý do hai bên không thống nhất được tiến độ hoàn thành công việc.

Đồng thời thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 cho Tổng công ty.

HĐQT cũng quyết định giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và đàm phán ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin hoạ MOORE AISC.

Tổng Công ty 36 thay đổi đơn vị kiểm toán vào giai đoạn cuối khi sắp đến phút cuối, khi chỉ còn mấy ngày là đến hạn cuối phải công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Theo quy định, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập và công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý 2 hàng năm. Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

Số liệu trên BCTC 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng công ty tự lập ghi nhận doanh thu đạt gần 361 tỷ đồng, giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái. Đồng thời, chi phí cao nên Tổng công ty 36 lỗ 2,6 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ lỗ 2,1 tỷ đồng.

Hãng kiểm toán AASC đã đồng hành cùng Tổng công ty 36 khá lâu – được 5-6 năm nay. Do vậy việc Tổng công ty 36 “chia tay” công ty kiểm toán ngay những phút cuối giờ G cũng khiến các nhà đầu tư chú ý.

Điều đáng nói là trước khi sự việc "không thống nhất được tiến độ hoàn thành công việc" thì hồi tháng 7 năm nay, AASC đã chấm dứt hợp đồng với 3 kiểm toán viên đồng thời, 3 kiểm toán viên này sẽ không còn trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.