Với những khó khăn đang diễn ra, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank , mã chứng khoán: TPB) sẽ khó có thể đẩy mạnh hoạt động cho vay của mình, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2022.

Các chuyên gia tại VNDirect ước tính rằng, sau khi tăng trưởng tín dụng 9,1% so với đầu năm trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tín dụng của TPBank sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2022 và đạt 14%/18% cho giai đoạn 2022-2023 (so với dự báo trước đó là 22%/20%).

VNDirect dự báo NIM năm 2022 của TPBank sẽ ở mức 4,1%, thấp hơn 23 điểm cơ bản so với năm 2021 (dự báo trước đó là -30 điểm cơ bản).

Thu nhập từ phí được kỳ vọng sẽ tăng 20%/10% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2022-2023, chủ yếu là nhờ phí dịch vụ và bảo hiếm.
Các chuyên gia điều chỉnh tỷ lệ chi phí tín dụng giai đoạn 2022- 2023 lên 1,9% (năm 2021 là 2,2%). Phí dự phòng sẽ giảm 2,3% trong giai đoạn 2022- 2023.

Kết luận, VNDirect ước tính Lợi nhuận ròng của TPBank sẽ tăng trưởng 22%-24% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2022-2023, lần lượt đạt 5.913 tỷ đồng và 7.337 tỷ đồng.