CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Tính riêng quý II/2022, MPC ghi nhận doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ đạt khoảng 4.491 đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 36% về mức hơn 15 tỷ đồng. Chủ yếu do lãi từ chênh lệch tỷ giá giảm 62%, ghi nhận hơn 9 tỷ đồng.

mpc.png

Đồng thời, chi phí tài chính tăng đột biến gấp gần 7 lần cùng kỳ, lên gần 86 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130% so với quý II/2021.

Kết quả, MPC ghi nhận lãi ròng hơn 152 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ. Theo, MPC lợi nhuận giảm sâu là do công ty phải trích lập dự phòng những khoản thu khó đòi và chi phí.

screenshot-579-.png
Nguồn: BCTC MPC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, MPC ghi nhận doanh thu 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lãi ròng giảm 4% xuống còn hơn 242 tỷ đồng.

Năm 2022, MPC đặt mục tiêu doanh thu đạt 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.287 tỷ đồng. Như vậy, MPC mới thực hiện được hơn 21% chỉ tiêu doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

screenshot-582-.png

Tính đến ngày 30/6/2022, danh mục đầu tư chứng khoán của MPC có 5 mã cổ phiếu với tổng giá trị đạt 8,8 tỷ đồng, song khoản dự phòng giảm giá lên tới 5,6 tỷ đồng.

Thuỷ sản Minh Phú (MPC) bất ngờ giảm vốn điều lệ