Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ (YoY).

Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, lĩnh vực năng lượng tái tạo của BCG Energy đã trở thành lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Bamboo Capital.

Trong cơ cấu doanh thu quý I/2024, mảng năng lượng tái tạo đạt 320,4 tỷ (chiếm 32,5%), xây dựng hạ tầng 222,1 tỷ (22,5%), bất động sản 209,8 tỷ (21,3%) và dịch vụ tài chính 185,7 tỷ (18,8%).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ (8,8 tỷ đồng).

Bamboo Capital (BCG): Lợi nhuận quý I/2024 tăng gấp 10 lần, mảng năng lượng tái tạo đóng góp lớn
Kết quả kinh doanh quý I của BCG ( ĐVT: Tỷ đồng)

Ngoài tăng trưởng doanh thu, một trong những yếu tố chính giúp Bamboo Capital ghi nhận mức tăng lợi nhuận đáng kể là nhờ việc quản lý chi phí lãi vay hiệu quả. Tập đoàn đã cắt giảm chi phí lãi vay xuống 129,4 tỷ (-32,7% YoY) nhờ việc thanh toán tích cực các khoản nợ vay và nợ đối tác trong năm 2023, nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.

Do đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức 1,4 lần, tương đương thời điểm cuối năm 2023. Ngoài ra, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống mức 0,5 lần so với mức hơn 1 lần tại thời điểm quý I/2023.

Bamboo Capital (BCG): Lợi nhuận quý I/2024 tăng gấp 10 lần, mảng năng lượng tái tạo đóng góp lớn
Các chỉ số về nợ của Bamboo Capital tiếp tục giảm (ĐVT: lần)

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 298 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024 do trong kỳ công ty con BCG Energy đã thực hiện mua lại CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 432 tỷ đồng cũng do một phần khoản đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa được chuyển nhượng cho đối tác để phát triển công nghệ đốt rác hiện đại.

Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận 62 tỷ đồng do Tổng Công ty Bảo hiểm AAA thực hiện tăng vốn.

Vào ngày 27/4 tới đây, Bamboo Capital sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến.