Trong bản tin trái phiếu doanh nghiệp cập nhật, FiinGroup cho biết, trong tháng 7/2022, giá trị phát hành trái phiếu sụt giảm mạnh chỉ đạt gần 22.000 tỷ đồng - giảm 48,23% so với tháng trước đó.

Hoạt động phát hành của các tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu thị trường với 21 đợt - quy mô 19.490 tỷ đồng - chiếm 89% thị trường sơ cấp. Tuy thị phần trái phiếu ngân hàng có sự tăng trưởng rõ rệt, song giá trị phát hành lại giảm sâu gần 63,5% so với giá trị tháng trước. Các đợt phát hành lớn nhất có Công ty Tài chính cổ phần điện lực - EVNFinance (Mã EVF - HOSE) với 1.725 tỷ đồng; BIDV (Mã BID - HOSE) với 1.500 tỷ đồng; Ngân hàng OCB (Mã OCB -HOSE) với giá trị đạt 1.000 tỷ đồng.

Theo FiinGroup, nếu như doanh nghiệp bất động sản liên tục đứng thứ hai về cơ cấu phát hành ở các tháng trước thì trong tháng 7 chỉ ghi nhận 1 đợt phát hành đến từ Công ty Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thuộc Tập đoàn Đất Xanh (Mã DXG - HOSE) với giá trị phát hành đạt 210 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 còn ghi nhận lô trái phiếu xanh đầu tiên được phát hành tại thị trường Việt Nam của EVNFinance.

FiinGroup đánh giá việc EVNFinance đi đầu huy động trái phiếu xanh sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tìm đến kênh vốn này nhiều hơn.

Trong thời gian tới, FiinGroup cho rằng hoạt động trái phiếu xanh sẽ phát triển mạnh, cùng với đó là nhu cầu xác nhận các lô trái phiếu theo tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để có thể đảm bảo việc sử dụng vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Lãi suất chào bán: Lãi suất phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng dao động xung quanh mức 4,3 – 7,6% - tăng rõ rệt so với mức trung bình 6 tháng đầu năm (4,35%).

Kỳ hạn trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu phát hành trong tháng 7 này có sự kéo dài hơn so với trung bình năm 2021 và các tháng trước đó.

Tài sản đảm bảo: Chỉ có 5 trên 24 lô trái phiếu được phát hành trong tháng 7 có tài sản đảm bảo và chủ yếu dưới hình thức cổ phiếu của công ty mẹ.

Trong bối cảnh kênh tín dụng ngân hàng cho bất động đang được kiểm soát chặt chẽ, kênh vốn huy động qua trái phiếu doanh nghiệp ít ỏi, FiinGroup đánh giá các doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước những trở ngại khá lớn về hoạt động huy động vốn trái phiếu cho việc tiếp tục triển khai và mở bán trong nửa cuối năm 2022 và cả năm 2023.