Trong quý đầu năm, Chứng khoán SHS đạt doanh thu 564,6 tỷ đồng - giảm so với mức 677 tỷ của cùng kỳ năm trước (YoY). Nguyên nhân giảm chủ yếu do quý đầu năm 2023 SHS ghi nhận 570 tỷ đồng khoản thu từ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL trong khi kỳ này chỉ ghi nhận 42,4 tỷ (-92,6%).

Nhờ thị trường chứng khoán vận động tích cực, lãi bán tài sản tự doanh của SHS tăng 3,3 lần YoY; chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi lỗ chuyển dương 173,3 tỷ đồng so với mức lỗ 114,2 tỷ YoY; doanh thu từ chay vay margin tăng nhẹ lên 120,5 tỷ và doanh thu môi giới tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 67,9 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí hoạt động của công ty giảm từ 573,2 tỷ đồng về còn 74 tỷ (chủ yếu do giảm hơn 550 tỷ đồng lỗ tự doanh).

Sau cùng, Chứng khoán SHS báo lãi trước và sau thuế lần lượt 444 tỷ đồng và 356,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 767% và 711%. Tạm tính, tăng trưởng lợi nhuận quý I/2024 của công ty chỉ xếp sau Chứng khoán VIX (+1.597%). Xét về giá trị, SHS tạm đứng thứ 5 trong danh sách công ty chứng khoán báo lãi cao nhất ngành (sau VPS, VND, SSI, TCBS).

Thời điểm cuối quý I, phần lớn tổng tài sản (hơn 11.900 tỷ đồng) của công ty nằm tại doanh thu tự doanh (5.333 tỷ đồng) và cho vay (4.428 tỷ đồng). Các khoản đầu tư này đều tăng hàng trăm tỷ so với cuối quý IV/2023.

Được biết, SHS đang tạm ghi nhận mức lãi tổng cộng hàng trăm tỷ đồng ở cả danh mục FVTPL và AFS. Các cổ phiếu như MWG, FRT, SHB đều cho lãi từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Chứng khoán SHS báo lãi quý I gấp gần 8 lần, thắng lớn nhờ hai cổ phiếu bán lẻ
Danh mục FVTPL và AFS của Chứng khoán SHS đến cuối quý I/2024

Được biết năm 2024, SHS đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 1.035,3 tỷ đồng, tăng 51% YoY. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.844,7 tỷ đồng - tăng gần 26%. Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã thực hiện được gần 43% chỉ tiêu lợi nhuận.