HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã DIG - HoSE) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp (thấp hơn phân nửa so với giá hiện hành).

DIC Corp (DIG) thông tin chi tiết phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu tăng vốn
Diễn biến cổ phiếu DIG

Tỷ lệ phát hành đợt này là 32,794% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 32,794 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II-IV/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông hiện hữu nhưng sẽ hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư khác mua sau khi kết thúc đợt chào bán.

Nếu thành công, DIC Corp sẽ thu về số tiền 3.000 tỷ đồng. Theo thứ tự ưu tiên, số tiền này sẽ được phân bổ cho:

- Dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3 lần lượt 535 tỷ đồng và 600 tỷ đồng;

- Dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh với 695 tỷ đồng dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội cùng các công trình khác, 270 tỷ đồng để thanh toán tiền sử dụng đất;

- Thanh toán nghĩa vụ trái phiếu cho hai lô DIGH2124002 và DIGH2124003 với số tiền lần lượt 461 tỷ đồng và 439 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/9 và 26/11.

Được biết, đây là một phần trong kế hoạch phát hành tổng cộng 410 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên hơn 10.200 tỷ đồng của DIC Corp. Các phương án phát hành còn lại gồm: 150 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, 30 triệu cổ phiếu ESOP, hơn 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, hơn 15,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.