Tại văn bản giải trình mới đây, CTCP DRH Holdings (MCK: DRH) cho biết, công ty đã ngưng thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vào ngày 29/5 và đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt vào cùng ngày để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023.

Kể từ ngày 30/5, công ty sẽ làm việc với đơn vị kiểm toán mới và cố gắng hoàn thành BCTC trong thời gian sớm nhất. Khi hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2023, công ty sẽ công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và cổ đông.

Theo quy định, báo cáo thường niên phải được nộp sau 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, vì chưa hoàn thiện BCTC kiểm toán 2023 nên nhiều thông tin có liên quan trong báo cáo thường niên không được hoàn thiện. Do đó, công ty cũng chưa thể công bố báo cáo thường niên đúng thời hạn theo quy định. DRH Hodlings dự kiến sẽ công bố báo cáo thường niên sau 10 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành BCTC kiểm toán 2023.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu DRH từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ 27/5. Lý do là công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 45 ngày so với quy định.

Như vậy, cổ phiếu DRH chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.