CTCP Tập đoàn Gelex (Mã GEX - HoSE) thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn tại lô trái phiếu mã GEXH2124002.

Cụ thể, Gelex đã mua lại 200 tỷ đồng lô trái phiếu trên trong ngày 25/12 qua đó giảm khối lượng phát hành theo mệnh giá về còn 600 tỷ. Lô trái phiếu là trái phiếu dài hạn có thời hạn 3 năm (phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024); trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Ghi nhận tại thời điểm cuối quý 3/2023, Tập đoàn Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán). Như vậy với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEX12101, GEX sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu dài hạn tiếp tục giảm còn hơn 1.700 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Gelex đã có 3 lần mua lại trái phiếu với tổng giá trị mua lại hơn 350 tỷ đồng. Rộng hơn, tính từ đầu năm 2022, Gelex đã thành công mua lại hơn 2.700 tỷ đồng trái phiếu giúp cân đối tình hình tài chính tập đoàn.

Gelex (GEX): Dư nợ trái phiếu giảm mạnh sau 2 năm
Nguồn: HNX

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex ghi nhận 21.893 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tỷ đồng - vượt 9,2% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex đạt 54.284 tỷ - tăng 3,6% so với đầu năm; hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức ổn định, an toàn và không thay đổi nhiều so với thời điểm cuối năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, Cổ phiếu GEX hiện đang giao dịch gần mức đỉnh 20 tháng. Mã kết phiên 26/12 tăng 1,1% lên mức 23.450 đồng/cp; khớp lệnh 22,7 triệu đơn vị. Đây cũng là phiên tăng giá thứ 5/6 phiên gần nhất của cổ phiếu đầu ngành thiết bị điện.