Ngày 23/5, Công ty TNHH Doanh Bảo An, đơn vị có liên quan đến Giám đốc Trần Thị Kim Chi, đã bán 1 triệu cổ phiếu FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM - Fideco (FDC).

Theo đó, cổ đông này đã giảm lượng nắm giữ xuống tại FDC xuống 242.723 đơn vị, chiếm 0,63% vốn.

Cũng ngày, Giám đốc Trần Thị Kim Chi đã bán 270.100 cổ phiếu FDC, giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp nhà xuống 1,27% tương đương 492.500 đơn vị.  

Xét về tình hình kinh doanh quý I/2022, Fideco (FDC) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng  gấp 3 lần so với quý I/2021.

Năm 2022, FDC đặt kế hoạch doanh thu 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 90% và 55% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy sau 1 quý, doanh nghiệp mới thực hiện được 14,4% doanh thu thuần nhưng đã hoàn thành được tới 92% chỉ tiêu lợi nhuận.