CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (HOSE: HDC) vừa thông qua phương án bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết vay vốn ngân hàng với tổng hạn mức lên đến 150 tỷ đồng.

Cụ thể, HDC bảo lãnh khoản vay 60 tỷ đồng cho CTCP Bê tông và Xây lắp Hodeco (công ty con); bảo lãnh 30 tỷ đồng cho CTCP Xây dựng – Bất động sản Hodeco (công ty con); và bảo lãnh 60 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư và Xây dựng Hodeco (công ty liên kết).

Về tình hình kinh doanh, bán niên 2022, HDC ghi nhận doanh thu đạt 780,3 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 23,7% lên mức 177,11 tỷ đồng.

Năm 2022, HDC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, sau nửa năm, Công ty hoàn thành được 41,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tiếp tục muốn bảo lãnh nợ vay cho Hưng Thắng Lợi