CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã CK: BIC) vừa thông báo ngày 16/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt năm 2023, thời gian thanh toán là 4/10. Tỷ lệ chi trả là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng. Với hơn 117,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến số tiền BIC sẽ chi ra khoảng 176 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội ( Mã CK: PRE) cũng thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 4,5%, tương đương sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 450 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/8 và thời gian chi trả vào 26/8.

Bên cạnh đó trong Đại hội cổ đông vừa qua, tập đoàn Bảo Việt (BVH) cũng dự kiến sẽ dành 745 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, tương ứng tỷ lệ 10,037%. Sang năm 2024, Bảo Việt tiếp tục duy trì chia cổ tức hết bằng tiền mặt cho cổ đông. Với tỷ lệ trích lập các quỹ tương tự như năm 2023, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.150 tỷ đồng thì cổ đông của Bảo Việt có thể nhận về 768 tỷ đồng cổ tức.

Đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG), doanh nghiệp này cũng đã thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo đó, MIC sẽ chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại AGM 2024 vừa qua, Bảo hiểm PVI (PVI) cũng thông qua kế hoạch chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 32%. Đây là năm thứ 9 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên và là mức chi trả cổ tức cao thứ hai trong lịch sử của công ty kể từ khi thành lập. Năm 2021, PVI từng trả cổ tức với tỷ lệ 33%.