Định hướng mục tiêu kinh doanh trong năm 2024, CTCP Nam Việt (ANV) sẽ tích cực đi vào chất lượng của chuỗi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí và bảo đảm môi trường. Bên cạnh đó, công ty cũng tìm kiếm các khách hàng mới và duy trì nâng lực sản xuất, cải thiện kỹ thuật nuôi trồng để sản phẩm đạt kết quả cao và giá thành hợp lý.

Theo đó, Navico đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 với tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 12,6% so với năm 2023) và lợi nhuận sau thuế đạt 306 tỷ đồng (tăng gần 8 lần so với cùng kỳ).

Nam Việt (ANV) đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng gấp 8 lần
ANV đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8 lần so với năm 2023

Mục tiêu tăng trưởng đột biến này đến từ mức nền kết quả kinh doanh thấp trong năm 2023. Được biết, trong năm 2023, tình hình kinh doanh của Nam Việt gặp nhiều khó khăn khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 39,2 tỷ đồng.

Nếu như quý I/2023 ANV ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 92 tỷ đồng thì kết quả kinh doanh 3 quý còn lại ghi nhận kết quả không mấy tích cực. Cụ thể, quý II ghi nhận mức âm hơn 52 tỷ đồng sau đó chuyển lãi 1 tỷ trong quý III và tiếp tục lỗ hơn 517 triệu đồng trong quý IV.

Trên thị trường chứng khoán, ANV là một trong những cổ phiếu thuộc nhóm chế biến thủy sản (VS-Sector) tăng giá tốt nhất trong năm 2023. Nam Việt từng có mức tăng 79,8% trong gần 9 tháng đầu năm 2023 trước khi giảm theo nhịp điều chỉnh của thị trường chung.