Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB, mã chứng khoán: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với kết quả lợi nhuận ghi nhận lạc quan với lãi trước thuế đạt hơn 181 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 203 tỷ đồng. Tính chung trong cả năm 2022, NCB lãi 8 triệu đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng nhẹ 6,5%, cùng với sự cắt giảm 45% chi phí dự phòng rủi ro và không trích lập thêm chi phí để xử lý theo phương án cơ cấu lại là nguyên nhân đưa lợi nhuận trước thuế ghi nhận tích cực.

Dự báo lãi suất 2023

Lợi nhuận sau thuế TNDN trong quý 4 lãi 180 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là bị lỗ nguyên nhân chủ yếu do thời điểm cuối năm 2022 ngân hàng đã tiếp tục quyết liệt và tăng cường trong việc thu hồi xử lý nợ đã góp phần tăng thu nhập lãi

Trong quý IV, thu nhập lãi thuần tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước mang về hơn 480 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với mức tăng trưởng âm của 9 tháng đầu năm. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 21 tỷ. Các mảng kinh doanh còn lại vẫn ghi nhận sụt giảm mạnh về lãi thuần hoặc lỗ trong quý 4.

Trong năm 2022 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và trước trích lập Phương án cơ cấu lại (PACCL) đạt 309 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2021.

Nguyên nhân chủ yếu do trong năm NCB đã thực hiện thoái lãi dự thu, ngừng dự thu và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời NCB tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 2019.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế bằng 0 do NCB cam kết sử dụng hết lợi nhuận trong năm để trích lập theo PACCL đã trình Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến cuối tháng 12/2022, tiền gửi của khách hàng tại NCB là 71.350 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Năm 2021, tiền gửi chảy vào hệ thống NCB ghi nhận chiều hướng đi xuống nhưng đến năm 2022 đã được cải thiện. Tổng tài sản NCB cũng tăng hơn 20% so với đầu năm, đạt gần 90.000 tỷ đồng.