Cụ thể, Novaland sẽ vay ngắn hạn số tiền (tối đa) 10 triệu USD - khoảng 237 tỷ đồng - từ các tổ chức The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch.

Cùng với đó, NVl cũng thông qua kế hoạch vay 350 tỷ đồng từ Ngân hàng HSBC Việt Nam. Số tiền này dự kiến được góp vốn toàn bộ cho Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Bên bảo đảm cho các khoản vay là CTCP Novagroup; tài sản bảo đảm là số cổ phần NovaGroup đang nắm giữ tại Novaland.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính bán niên 2022, nợ phải trả của Novaland ghi nhận ở mức 194,8 nghìn tỷ đồng - tăng 34 nghìn tỷ so với đầu năm. Trong số này, nợ dài hạn của công ty là 134 nghìn tỷ.

Hiện Novaland cũng đang có nhiều khoản vay lớn từ chục triệu USD đến hơn 250 triệu USD. Chi tiết

Công ty con của Novaland (NVL) sắp huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu