Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố báo cáo phân tích CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC) với kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực nhờ việc tính tiền sử dụng đất cho dự án NTU3.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP vào ngày 5/2 để khắc phục những hạn chế về quy định giá đất.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương cũng ra văn bản 06/2024/QĐ-UBND quy định cụ thể về các giả định trong việc xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư dựa trên quy định của Nghị dịnh 12 nói trên. VDSC tin rằng đây là giải pháp cho điểm nghẽn về nghĩa vụ đất đai còn lại của dự án NTU 3 nhằm đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh trong năm 2024.

NTC giải xong bài toán cơ chế định giá đất, doanh thu được dự báo tăng 222%
VDSC tính giá đất của NTU3 dựa trên Quyết định 06 của UBND tỉnh Bình Dương và Nghị Định 12

Theo Chứng khoán Rồng Việt, hiện tại NTC đã chi trả 856 tỷ đồng cho Công ty Cao su Phước Hòa tiền giải phóng mặt bằng dự án NTU3, trong đó 159 tỷ đồng là tổng mức đền bù được phê duyệt. Doanh nghiệp cũng đã thanh toán toàn bộ các khoản phí khác bao gồm phí pháp lý, phí tư vấn, phí lập kế hoạch. Như vậy, Nam Tân Uyên có thể xây dựng, bàn giao khi hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

NTC giải xong bài toán cơ chế định giá đất, doanh thu được dự báo tăng 222%
VDSC dự phóng dòng tiền và cập nhật tiến độ của dự án NTU3

Chứng khoán VDSC dự đoán NTC có khả năng đạt doanh thu 739 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cho thuê đất công nghiệp khi bàn giao 90ha với giá thuê trung bình là 140 USD/m2. Trong đó 85% tổng doanh thu sẽ được phân bổ hằng năm, 15% còn lại sẽ được ghi nhận một lần.

Như vậy, nếu tính cả mảng dịch vụ khu công nghiệp, tổng doanh thu sẽ đạt 757 tỷ đồng - tăng 222% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng dự báo sẽ đạt mức 535 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2023.