Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Vietinbank đối với ông Hoàng Ngọc Phương. Ngày quyết định miễn nhiệm có hiệu lực là 28/3.

Theo đó, ông Phương sẽ chuyển sang vị trí Thư ký của ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Phương rời ghế Phó Tổng Giám đốc VietinBank
Ông Hoàng Ngọc Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc VietinBank từ ngày 12/5/2022

Ông Phương sinh năm 1984, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trước khi đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Phương từng là Giám đốc Khối Vận hành VietinBank.

Sau quyết định trên, Ban Điều hành của VietinBank hiện còn 9 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành. Các thành viên khác trong Ban điều hành gồm ông Nguyễn Hải Hưng (Kế toán trưởng) và 7 Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt 6.143 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lợi nhuận của VietinBank đạt 20.133 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VietinBank đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%, quy mô đứng thứ 3 trong nhóm Big4 (sau BIDV, Agribank).

Tiền gửi khách hàng đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Cuối năm 2023, số dư nợ xấu của VietinBank ở mức 16.608 tỷ đồng, giảm so với kết quả cuối quý III là 18.941 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống còn 1,13%, thấp hơn so với đầu năm.