CTCP VinaCafe’ Biên Hòa (Mã VCF - HOSE) công bố báo cáo thường niên 2022 với nhận định xung đột chính trị vẫn là yếu tố ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu và sức mua người tiêu dùng vẫn đang suy giảm và trong xu thế thắt chặt chi tiêu. Vì điều này, ban điều hành Vinacafé Biên Hòa cân nhắc thận trọng các yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh.

Sau 4 năm chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 240 - 660%, VinaCafe’ Biên Hòa sẽ chi trả tỷ lệ bao nhiêu cho năm 2022?

Theo đó, VCF đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 2.500 tỷ đồng và 380 tỷ trong trường hợp kém khả quan. Kế hoạch trong điều kiện thuận lợi 3.000 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ lãi ròng.

Trước đó năm 2022, VinaCafe’ Biên Hòa đạt 2.207 tỷ đồng doanh thu - xấp xỉ năm 2021; các chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế của VCF chỉ đạt 319 tỷ đồng - giảm 27,6% YoY và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Hết năm, VinaCafe’ Biên Hòa cũng không còn là doanh nghiệp “giàu tiền” khi tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm còn 220 tỷ đồng - giảm 890 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn vẫn chỉ duy trì con số 400 triệu đồng. Tổng tài sản cuối năm tăng khoảng 100 tỷ đồng lên trên 2.100 tỷ đồng.

Sau 4 năm chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 240 - 660%, VinaCafe’ Biên Hòa sẽ chi trả tỷ lệ bao nhiêu cho năm 2022?

Bù lại, “của để dành” của công ty vẫn ở mức rất lớn với 1.153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 213 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Đáng nói, sau 4 năm liên tiếp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ từ 240 - 660%, năm 2022 công ty chưa chi trả thêm đợt cổ tức bằng tiền nào.

Sau 4 năm chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 240 - 660%, VinaCafe’ Biên Hòa sẽ chi trả tỷ lệ bao nhiêu cho năm 2022?

VinaCafe’ Biên Hòa được biết đến là đơn vị sản xuất cà phê hòa tan đầu tiên ở Đông Nam Á và sớm hoạt động từ năm 1968. Giai đoạn đầu, VCF đã phát triển danh mục sản phẩm cũng như thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, giữ thị phần số 1 trong ngành cà phê hoà tan và vị trí hàng đầu trong ngành hàng đồ uống có thương hiệu tại Việt Nam.

Năm 2017, Vinacafé được công nhận ‘Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam. Danh mục sản phẩm phong phú của VCF bao gồm các thương hiệu mạnh được người tiêu dùng công nhận và tin tưởng như Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 và Kachi.

Hiện vốn điều lệ của VCF vào mức 266 tỷ đồng trong đó Masan sở hữu 98,78% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCF niêm yết sàn HOSE từ năm 2011 và hiện có giá 220.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2022, công ty cũng nằm trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết có EPS cao nhất với hơn 12.000 đồng.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán 2022, ông Lê Hữu Thăng – cựu Tổng Giám đốc – nhận hơn 10,6 tỷ tiền thù lao trong nửa năm, bình quân mỗi tháng ông được trả thù lao gần 1,8 tỷ đồng. Trước đó thù lao của ông Thăng trong năm 2021 cũng lên đến 19,5 tỷ đồng - mức ổn định qua các năm.

Tháng 6/2022, ông Thăng đã từ nhiệm khỏi vị trí này sau hơn 1 năm ngồi “ghế nóng”; ông Đoàn Quốc Hưng được bầu giữ cương vị CEO từ 30/6/2022.