CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã chứng khoán: SZC) thông báo ngày 1/9 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tức với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng. Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SZC cần chi khoảng 100 tỷ đồng để trả cổ tức.

Mới đây, SZC vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với, doanh thu thuần đạt gần 263 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 44% xuống còn hơn 61 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu gần 540 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giarm 26% xuống còn 137 tỷ đồng. Với kết quả này, SZC đã hoàn thành 69,7% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận.