Ngày 26/8 tới đây, CTCP Sonadezi Long Bình (Mã chứng khoán: SZB) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/8.

Thời gian thanh toándự kiến là 23/9. Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.500 đồng. Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SZB cần chi 75 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Năm nay, SZB đặt mục tiêu doanh thu đạt 383 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 127 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 25%. Sau 6 tháng đầu năm, SZB mới thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu, song đã hoàn thành 60% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền tuần từ 8 - 14/8