Doanh nghiệp có thuyết minh nguyên nhân lỗ thêm 63,8 tỷ đồng do việc gia tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Trong năm 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.890,7 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ tới 495,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.216,5 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ 53% lên 64,8%.

Bên cạnh đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong năm 2020 tiếp tục âm tới 780,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.645,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp thâm hụt vốn kéo dài, chủ yếu là tăng vay nợ và huy động vốn từ cổ đông.

5130-tap-doan-dat-xanh

Nếu nhìn rộng ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục âm kéo dài, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, vào đầu tháng 1/2021, Tập đoàn Đất Xanh đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Khánh Hưng vào ngày 11/01/2021.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng đã làm đơn gửi tới HĐQT Công ty và đề nghị chấp thuận từ nhiệm chức vụ thành viên/Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01. Lý do được ông Hưng đưa ra là lý do cá nhân.

Đất Xanh cho biết, công ty sẽ trình vấn đề miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Như vậy, sau khi ông Hưng từ chức, HĐQT công ty Đất Xanh chỉ còn 4 nhân sự gồm còn ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Lương Trí Thảo, Thành viên HĐQT; ông Bùi Ngọc Đức, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Việt Anh, Thành viên HĐQT độc lập.

Theo tìm hiểu, Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, ông Hưng về đầu quân cho Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) trên cương vị Phó Tổng Giám đốc.

Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí tại nhiều công ty khác nhau. Từ năm 2004 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Sau một thời gian điều hành Công ty cổ phần đầu tư LDG trong vai trò Tổng Giám đốc, ông Hưng ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT công ty này từ 2016 cho đến nay.

Ngoài Công ty LDG, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 – 2019.