CTCP Truyền thông VMG - VMG Media (ABC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 750 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 600 tỷ đồng.

Thắng kiện vụ VNPT Epay, VMG Media (ABC) “thổi bay” khoản lỗ luỹ kế với mức lãi kỷ lục năm 2022
Đơn vị: Tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2022, ABC mang về 777,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đây cũng là mức lãi cao nhất từ khi hoạt động của Công ty. Theo đó, VMG Media đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế, vốn chủ sở hữu đảo chiều từ âm 227 tỷ đồng hồi đầu năm thành dương 550,3 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Kết quả khả quan của VMG chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng 720,7 tỷ đồng đã được trích lập trước đó sau khi công ty này thua kiện trong vụ kiện liên quan đến CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay) ở Tòa án Singapore (SIAC).

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/1/2023, VMG Media đã được hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên bố không công nhận và không cho thi hành phán quyết của SIAC.

“Theo đó, công ty đã hoàn nhập lại toàn bộ khoản dự phòng phải trả đã trích lập theo phán quyết số 110/2021 ngày 21/10/2021 của SIAC”, VMG Media thông tin.

Vụ kiện liên quan đến VNPT Epay bắt nguồn từ tháng 5/2017 khi VMG Media chuyển nhượng toàn bộ 62,25% cổ phần tại công ty này cho hai nhà đầu tư Hàn Quốc là Global Payment Server (GPS) và UTC Investment (UTC). Tuy nhiên, sau thương vụ trên, GPS và UTC cho rằng VMG Media đã phản ánh không trung thực và chính xác về tình hình tài chính của VNPT Epay khi đưa ra doanh thu 5.351,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBITDA) là 26,7 tỷ đồng.

Sau khi thắng kiện và hoàn nhập chi phí dự phòng, VMG Media vẫn còn ghi nhận khoản dự phòng phải trả 100,9 tỉ đồng tại thời điểm 31/12/2022 liên quan đến các nghĩa vụ thuế theo yêu cầu đền bù của GPS và UTC, và phát sinh phạt sau thanh tra thuế tại VNPT Epay.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của VMG Media đạt 752 tỷ đồng, giảm 18,6% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (bao gồm tiền gửi ngân hàng và đầu tư trái phiếu) là 421,6 tỉ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.