Các chiến lược gia tại JPMorgan Chase đã viết trong một lưu ý rằng: "Giao dịch đang được thể hiện bằng cách đặt cược quá nhiều vào vàng và các cổ phiếu tăng trưởng tại công ty công nghệ và tiền tệ (USD ngắn hạn) do đường cong lợi suất đảo ngược cao".

Nikolaos Panigirtzoglou và Mika Inkinen viết: “Cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ đã làm tăng nhu cầu về vàng như một công cụ thay thế cho lãi suất thực thấp hơn cũng như một hàng rào chống lại kịch bản thảm khốc'”.

JPMorgan lưu ý rằng, chủ đề dài hạn dường như đã trở thành sự đồng thuận trong những tháng gần đây. Một giao dịch như vậy có vẻ “tương đối hấp dẫn” vì nó sẽ hạn chế nhược điểm trong kịch bản suy thoái nhẹ của Hoa Kỳ, nhưng lại có nhiều lợi ích trong trường hợp suy thoái sâu hơn.

Tỷ trọng của công ty công nghệ trong cổ phiếu toàn cầu đã tăng mạnh trong năm nay, đạt mức cao nhất vào năm 2021, có thể nói rằng thế giới đã trở nên quá tải đối với công nghệ, lãi suất ngắn chỉ ra sự gia tăng mức độ tiếp xúc ròng của các nhà đầu tư vốn cổ phần dài/ngắn.

Các nhà đầu tư tổ chức đổ xô vào vàng, nhưng có vẻ các nhà đầu tư bán lẻ đã tăng cường tiếp xúc với Bitcoin.

Về tín dụng, các nhà đầu tư đang mua trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư. Điều này là do trái phiếu doanh nghiệp cấp cao thường có thời hạn cao hơn khoảng 7-8 năm, gấp đôi so với trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao.

Về tiền tệ, các nhà đầu tư thể hiện giao dịch theo thời hạn bằng cách bán khống đồng đô la Mỹ, do mối tương quan tiêu cực mạnh mẽ giữa trái phiếu Mỹ và hiệu suất DXY.